Surnames begining with "D"

Dabak Atri Dabak Gargya
Dabholkar Vatsa Dabke Atri
Dabke Gargya Dalal Kapi
DamleShandilya Damodhar Kashyap
Dandekar Vasishtha Danekar Vasishtha
DangeyShandilya Darshetkar Kashyap
Datar Shandilya Datar Vasishtha
Datey Vasishtha DatyeVasishtha
DateVasishtha Datir Kashyap
Deodhar Koushik Desai Gargya
DesaiShandilya Deshmukh Gargya
Deshmukh Vasishtha DeshmukhShandilya
Deval Koushik DeoVishnuvruddha
DevVishnuvruddha Dhaboo Kashyap
Dhamdhere Koushik Dhamankar Gargya
DhamankarShandilya Dharap Kapi
Dharu Vasishtha Dhopavkar Koushik
Dikshit Bharadwaj Dikshit Koundinya
Dikshit Koushik Dikshit Nityundan
Dikshit Shandilya Dikshit Vasishtha
Divekar Vasishtha Dixit Koushik
Dongre Shandilya Dugal Shandilya
Durve Bharadwaj  

$Updated : 2001 November 13 $ © 2000-2001 kokanastha.com. All rights reserved.