Surnames begining with "P"

Padhye Shandilya Page Kashyap
Page Shandilya Pagekar Vasishtha
Pagul Shandilya Palande Koushik
Palghe Bharadwaj Palkar Kashyap
Palnitkar Shandilya Paluskar Gargya
Pandit Gargya Pandit Kashyap
Paranjape Vishnuvruddha Paranjpe Vishnuvruddha
Parchure Shandilya Parvate Vasishtha
Patankar Shandilya Patwardhan Koundinya
Paulbuddhe Gargya Pavaskar Shandilya
Pavgi Shandilya Pawgi Shandilya
Pavhse Shandilya Pendse Jamadagni
Peshwe Gargya Pethe Vasishtha
Pethkar Koushik Pitkar Gargya
Pimpalkhare Nityundan Phadke Atri
Phadnis Kapi Phadnis Kashyap
Phadnis Koushik Phadnis Shandilya
Phadnis Vasishtha Phadtare Kashyap
Phalke Kashyap Phanse Koundinya
Phansalkar Koushik Phaphe Bharadwaj
Phatak Koushik Pongshe Vasishtha
Potdar Gargya Potnis Shandilya
Puranik Kashyap Puranik Koushik
Puranik Gargya  

$Updated : 2001 November 13 $ © 2000-2001 kokanastha.com. All rights reserved.